นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยรองปลัดฯ ผอ.กองผังเมือง และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ร่วมกับส.อบจ. เขต 10 อำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่ วัดโตนงาช้าง อำเภอหาดใหญ่

    2021-09-20 11:21:38
    วันที่ 18 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดฯ นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผอ.กองผังเมือง และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ร่วมกับนายณัฐวุฒิ เกิดสุวรรณ ส.อบจ. เขต 10 อำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่ วัดโตนงาช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อนำปัจจัยที่จำเป็นมามอบให้กับพระสงฆ์ ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดฯ ซึ่งไม่สามารถออกบิณฑบาต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย โดยมีผู้นำท้องถิ่นร่วมมอบปัจจัยให้กับพระสงฆ์ในครั้งนี้ด้วย