นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วย เลขานุการฯ ผู้อำนวยการกองผังเมือง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ ม.8 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา

    2021-09-22 09:49:09
    วันที่ 20 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนิพัทธ์ อุดมอักษร เลขานุการฯ นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ ม.8 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งจะใช้เป็นพื้นที่โครงการจัดการขยะมูลฝอย ของ อบจ.สงขลา ร่วมกับคณะจากเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่