นายก อบจ.สงขลา ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมขับเคลื่อน เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

    2018-07-09 14:24:03
    7 กรกฎาคม 2461 คณะกรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมพร้อมทั้งมอบกระเช้าดอกไม้แก่ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมขับเคลื่อน เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ณ บ้นพักเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา และจิบน้ำชายามเช้า