นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำคณะเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ร่วมกับคณะส.อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อมอบถุงยังชีพ (ข้าวสาร) ที่เทศบาลนครหาดใหญ่ขอรับการสนับสนุนฯ

    2021-09-22 09:54:51
    วันที่ 20 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร กำเนิดผล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการฯ นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ร่วมกับคณะ ส.อบจ.สงขลา นำโดย นายทวีศักดิ์ อรัญดร รองประธานสภาฯ นายสุพรชัย ผกาวรรณ ส.อบจ. เขต 1 อำเภอหาดใหญ่ นายพีระพงษ์ บุญเลิศ ส.อบจ. เขต 2 อำเภอหาดใหญ่ นายสวิชญ์พล พิชัยรัตน์ ส.อบจ. เขต 3 อำเภอหาดใหญ่ นายนิติธร จินดามณี ส.อบจ. เขต 4 อำเภอหาดใหญ่ นายอาซีด หลำเบ็นสะ ส.อบจ. เขต 9 อำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อมอบถุงยังชีพ (ข้าวสาร) น้ำหนักถุงละ 5 กก. ที่เทศบาลนครหาดใหญ่ขอรับการสนับสนุนฯ ได้แก่ 1.โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 7,590 ถุง 2.โรงเรียนเทศบาล 2 จำนวน 8,886 ถุง 3.โรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 8,080 ถุง 4.โรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 8,042 ถุง เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.สงขลา ได้ทำการสำรวจ และขอการสนับสนุนข้าวสารจาก อบจ.สงขลา ไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ตามเกณฑ์ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ