นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี

    2021-09-27 09:13:08
    วันที่ 22 กันยายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จำนวน 1 หลัง กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอ็มวาย เอ็นจิเนียริ่ง ในวงเงินตามสัญญา 3,245,000 บาท #รวมพลังร่วมสร้างสุข