นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญา โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2

    2021-09-27 09:14:10
    วันที่ 22 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญา โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ระหว่างสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในวงเงินตามสัญญา 7,480,000 บาท #รวมพลังร่วมสร้างสุข