นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วย ปลัดอบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้ารับการประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 รอบสุดท้าย

    2021-09-27 09:16:21
    วันที่ 22 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้ารับการประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 รอบสุดท้าย ประเภท การส่งเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ( ระบบ Zoom ) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา