นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้ รองนายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เข้าร่วมการปฐมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง

    2021-09-27 09:18:18
    วันที่ 23 กันยายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย... นายสุรกิจ กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เข้าร่วมการปฐมนิเทศ โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ พัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Zoom Meeting เพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ พื้นที่ศึกษา ขั้นตอนและแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้เข้าร่วมการประชุม #รวมพลังร่วมสร้างสุข