นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้สำนักช่าง เร่งดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำ สายบ้านโคกม่วง ตำบลโคกม่วง - บ้านพร้าว ตำบลทุ่งลาน และ ซ่อมถนนสายบ้านหัวสนามบิน - บ้านโคกกอ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง

    2021-09-27 15:42:53
    วันที่ 27 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้สำนักช่าง เร่งดำเนินการ ขุดลอกคูระบายน้ำ สายบ้านโคกม่วง ตำบลโคกม่วง - บ้านพร้าว ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซ่อมถนนสายบ้านหัวสนามบิน - บ้านโคกกอ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข