วันพระราชทานธงชาติไทย ( Thai National Flag Day)

    2021-09-28 09:27:30
    วันที่ 28 กันยายน 2564 วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยการประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ และกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ หน้าเสาธง ลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา