นายก อบจ.สงขลา ตรวจความก้าวหน้าของโครงการสงขลาศูนย์กีฬาภาคใต้

    2018-07-09 14:24:50
    7 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตรวจความก้าวหน้าของโครงการสงขลาศูนย์กีฬาภาคใต้ ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินก่อสร้าง และอาคารแห่งนี้จะเป็นศูนย์ที่จะใช้ในการฝึกอบรม และพัฒนาทางด้านกีฬาที่มีความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา