นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันพลเมืองสงขลา ประจำปี 2564 "สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน (Songkhla Smart & Green)"

    2021-09-29 09:19:45
    วันที่ 28 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันพลเมืองสงขลา ประจำปี 2564 "สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน (Songkhla Smart & Green)" ในโอกาสนี้ได้กล่าวถึงแนวทางการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการบริหารจัดการวิกฤติสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินงานภายใต้กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผ่านระบบประชุมทางไกล ระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา