นายกอบจ.สงขลา พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร

    2021-09-29 09:21:07
    วันที่ 28 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายวันชัย ปริญญาศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตที่ 1 ในฐานะโฆษกกรรมาธิการ ซึ่งมาศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา