นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้เลขานุการนายกฯ และที่ปรึกษาฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณคลอง ร.1

    2021-09-29 16:23:45
    27 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกฯ นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษาฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณคลอง ร.1 ร่วมกับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนของภาคใต้