นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้ รองนายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยปลัดอบจ.สงขลา เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสงขลา (ก.จ.จ.สงขลา)

    2021-09-29 16:25:41
    วันที่ 29 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสงขลา (ก.จ.จ.สงขลา) โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา