นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราขการ อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

    2021-09-30 14:18:02
    วันที่ 30 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราขการ อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 11 จุด. รวมจำนวน 53 ราย เริ่มปฏิบัติงาน ในวีนที่ 1 ตุลาคม 2564 เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่หน่วยงานของ อบจ.สงขลา อีกทั้งเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อยกระดับชีวิตและฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา