นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลคลองแดน-บ้านทุ่งขมิ้น ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด

    2021-09-30 16:11:19
    วันที่ 30 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลคลองแดน-บ้านทุ่งขมิ้น ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กับ บริษัท ระโนดจงเจริญคอนสตรัคชั่น จำกัด ในวงเงินตามสัญญา 7,940,000 บาท