นายกอบจ.สงขลา ร่วมเป็นวิทยากร บรรยาย “บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติไวรัสโควิด-19”

    2021-10-01 13:41:38
    วันที่ 30 กันยายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นวิทยากร บรรยาย “บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติไวรัสโควิด-19” ในการประชุมสัมนา “บทบาท ภารกิจของจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับการให้บริการของรัฐสู่ประชาชนและมาตรการการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน ณ ศูนย์ประสานงานสำนักงาน ส.ส.เดชอิศม์ ขาวทอง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา พร้อมด้วยนางสาวปรินดา ปาราเล่ เลขานุการนายกฯ