นายก อบจ.สงขลา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพ่อค้า แม่ค้า ในบริเวณตลาดประชารัฐ (ตลาดโคกไร่ )

    2018-07-09 14:27:15
    7 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพ่อค้า แม่ค้า ในบริเวณตลาดประชารัฐ (ตลาดโคกไร่ ) ที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และจะทำพิธีเปิดตลาดประชารัฐ (ตลาดโคกไร่) อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ