นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วย ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ร่วมมอบข้าวสารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    2021-10-04 10:16:03
    วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ร่วมมอบข้าวสารให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม จำนวน 942 ถุง 2. องค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง จำนวน 1,208 ถุง ข้าวสาร (1) ถุง = (5) กิโลกรัม #รวมพลังร่วมสร้างสุข