รองนายก อบจ.สงขลา และ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่พบปะคณะครู บุคลากรทางการศึกษา

    2021-10-08 09:28:38
    วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่พบปะคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าในการซ่อมแซมอาคารหอพักนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา