นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้ ที่ปรึกษาฯ เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินโคกไร่

    2021-10-08 09:30:08
    วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษาฯ เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินโคกไร่ ตำบลพะวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ รองปลัดเทศบาลตำบลพะวง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา