นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ ศาลาประชาคมไท่หัวสะเดา เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ของ อบจ.สงขลา

    2021-10-11 08:39:19
    วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ ศาลาประชาคมไท่หัวสะเดา เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ของ อบจ.สงขลา ร่วมกับ เทศบาลเมืองสะเดา และเทศบาลตำบลสำนักขาม ตามนโยบาย โครงการด่านนอกแซนบอกซ์ (Dannok Sandbox) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับอำเภอสะเดา และด่านนอก ให้สามารถกลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยว ของจังหวัดสงขลาให้เร็วที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่กลับมาเป็นปกติ ประชาชนกลับมามีรายได้อีกครั้ง