นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียน Notebook และ Tablet จำนวนทั้งสิ้น 35 ชุด แก่นักเรียนที่มีความเดือดร้อนและขาดแคลน ประจำปี 2564

    2021-10-11 08:41:49
    วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียน Notebook และ Tablet จำนวนทั้งสิ้น 35 ชุด แก่นักเรียนที่มีความเดือดร้อนและขาดแคลน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ พร้อมด้วย นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษาฯ ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนฯ เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลน ได้ใช้ในการศึกษาทางระบบ Online เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถทำการเรียนการสอนตามปกติได้