รองนายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์​ เจ้าหน้าที่กองสาธารณ​สุ​ขและประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ของ อบจ.สงขลา

    2021-10-11 08:43:07
    เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์​ เจ้าหน้าที่กองสาธารณ​สุ​ขและประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ของ อบจ.สงขลา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน​ให้กับอำเภอสะเดา ให้สามารถกลับมาเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ให้เร็วที่สุด ณ ศาลาไท่ฮั้ว อำเภอสะเดา