นายก อบจ.สงขลา กล่าวแสดงความยินดีต่อคณะกรรมการมูลนิธิตระกูลตั้งจังหวัดสงขลา ในงานฉลองครบวาระ 46 ปี

    2018-07-09 14:28:41
    7 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวแสดงความยินดีต่อคณะกรรมการมูลนิธิตระกูลตั้งจังหวัดสงขลา เนื่องในงานฉลองครบวาระ 46 ปี มูลนิธิตระกูลตั้งจังหวัดสงขลา และร่วมงานสังสรรค์สมาชิกตระกูลตั้งสงขลา ณ หอประชุมโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา