19 ม.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา พบปะประชาชน ในงาน อบจ.สัญจร อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

    2018-01-19 04:13:51
    19 มกราคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้นำท้องถิ่น ,ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ในงาน อบจ.สัญจร อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะปัญหาและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเสวนา และให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ บริการตัดผมเสริมสวย ให้คำแนะนำและรับชำระภาษี รับปรึกษาปัญหากฏหมาย และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา ณ ศาลาประชาคม อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา