นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีสมโภชเสาหลักเมืองสงขลา

    2018-07-09 14:31:33
    8 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางกัลยา บุญญามณี ปลัดเทศบาลนครสงขลา และนายสมศักดิ์ ตัณติเศรณี นายกเทศบาลนครสงขลา ร่วมในพิธีสมโภชเสาหลักเมืองสงขลา พิธีอิ่วเก้ง คือ การอัญเชิญพระออกจากศาลเจ้า ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีคณะกรรมการแห่พระ พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา ร่วมในพิธีอัญเชิญพระแห่รอบเมือง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เคารพนับถือได้สักการะบูชา