นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมและการพัฒนาพื้นที่

    2018-07-09 14:32:13
    8 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะแม่บ้าน จากเทศบาลเมืองคลองแห คณะจากพื้นที่ตำบลเกาะแต้ว เทศบาลนครสงขลา และคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านจากอำเภอระโนด มาปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมและการพัฒนาพื้นที่