พิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์ ภายในงานสมโภช 176 ปี เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา

    2018-07-11 10:41:24
    9 กรกฎาคม 2561 พล.ต.ต.ธรัตน์ จันทรักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์ ภายในงานสมโภช 176 ปี เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สำหรับการประกอบพิธี ได้มีคณะสงฆ์จากวัดถาวรวรารามหาดใหญ่ เดินทางมาทำพิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตาตามประเพณีจีน โดยพิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์ จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นพิธีเสริมดวงชะตา และให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว