นายกอบจ.สงขลา ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา"

    2021-11-04 16:06:55
    วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา" จังหวัดสงขลา โดย อบจ.สงขลา ได้นำเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา งบประมาณ 713,075,849 บาท เพื่อแก้ไขปัญหา และป้องกันภัยพิบัติจากน้ำท่วม ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซ้ำซาก และเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเป็นประจำทุกปี โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน