นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

    2021-11-05 16:02:14
    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP SEASON 1 รุ่น TEENAGE ระดับจังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (ZOOM) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นการแข่งขัน Dancercise ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน นอกจากนี้ Dancercise เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่กำลังเป็นที่นิยม อีกทั้งยังช่วยในการควบคุมน้ำหนัก ทำให้อารมณ์ดี ลดความเครียด และการเต้นยังทำให้มีเพื่อนใหม่และสังคมใหม่ ๆ อีกด้วย