นายกอบจ.สงขลา ร่วมการถ่ายทำวีดีโอ ประกอบการประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

    2021-11-08 08:59:38
    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อบจ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมการถ่ายทำวีดีโอ ประกอบการประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการถ่ายทำวีดีโอ ประกอบการประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ซึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา (สำนักงาน SCEB) ซึ่งเป็นองค์กรด้านการจัดการ จุดมุ่งหมายปลายทางไมซ์ระดับจังหวัดแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการเสริมความแกร่งระดับภูมิภาค การช่วงชิงโอกาสในระดับสากล และการยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรม เพื่อให้ไมซ์สงขลาและจังหวัดใกล้เคียงก้าวทันความต้องการของโลก โดย นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจสงขลา ได้กล่าวถึงความเป็น MICE CITY SPORT CITY ของจังหวัดสงขลา และตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อบจ.สงขลา สนามกีฬาส่วนภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สามารถรองรับการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆด้วยมาตรฐานระดับโลก มีความจุของอัฒจันทร์ที่มากถึง 45,000 ที่นั่ง #รวมพลังร่วมสร้างสุข