ปลัดอบจ.สงขลา ได้รับมอบหมายจากนายกอบจ.สงขลา ประชุม "คณะกรรมการเตรียมจัดการแข่งขันวิ่งสงขลามาราธอน (Songkhla Marathon 2021) ประจำปี 2554"

    2021-11-08 09:01:15
    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุม "คณะกรรมการเตรียมจัดการแข่งขันวิ่งสงขลามาราธอน (Songkhla Marathon 2021) ประจำปี 2554" ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขัน ในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา