นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.)เขต12 สงขลา

    2018-07-11 10:41:55
    10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะเป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.)เขต12 สงขลา ครั้งที่ 6/2561โดยมีนายนิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว ประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมฟลอเร้นส์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามนครินทร์คอมแพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจัดโดยกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา