รองนายกอบจ.สงขลา ได้รับมอบหมายจากนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1/2564)

    2021-11-08 09:10:19
    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากนายไพเจน มากสุวรรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1/2564) ซึ่ง อบจ.สงขลา ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุพื้นที่จังหวัดสงขลา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา ณ ห้องประชุมสำนักช่าง (อาคารศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล อบจ.สงขลา)