นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ส.อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมบำเพ็ญทอดกฐิน ณ วัดนิคมเทพา

    2021-11-08 15:05:36
    เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ... คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมบำเพ็ญทอดกฐิน ณ วัดนิคมเทพา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับเป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐิน และทอดผ้าป่า ณ วัดนิคมเทพา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา