ลงนาม บันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันจัดบริการสาธารณะ "เรื่อง การร่วมกันดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดสงขลา"

    2021-11-10 09:09:51
    วันที่ 9 พฤศจิกายน พศ. 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พลตำรวจตรีอาซานจันทร์ศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ร่วมลงนาม บันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันจัดบริการสาธารณะ "เรื่อง การร่วมกันดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดสงขลา" ซึ่งจัดทำขึ้นระหว่างตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ในเชิงนโยบายและการตรวจสอบติดตาม เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ อบจ.สงขลาและตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา จัดทำแผนการรักษาความสงบเรียบร้อย ในลักษณะบูรณาการทรัพยากรการบริหารร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสงขลามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสร้างความแนวร่วมมือสร้างแนวร่วมเครือข่ายภาคเอกชน และภาคประชาชนในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดสงขลา ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข