อบจ.สงขลา จับมือภาคีเครือข่าย ผนึกกำลัง ร่วมดูแลพี่น้องชาวสงขลา ในช่วงฤดูมรสุม

    2021-11-10 09:15:27
    วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม และซักซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565 ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร อบจ.สงขลา สมาชิกสภา อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กร หน่วยงาน มูลนิธิ สมาคม ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ และซักซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในลักษณะต่างๆ และให้เจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา และหน่วยงานที่เข้าร่วม มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้อุปกรณ์ในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย อีกทั้งมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที #รวมพลังร่วมสร้างสุข ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อาคารศรีเกียรติพัฒน์) และกองกิจการขนส่ง (แพขนานยนต์ฝั่งสงขลา)