รองนายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และนักเรียน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

    2021-11-10 15:21:10
    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นาย อับดุลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจาก นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และนักเรียน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมทั้ง ตรวจดูแล ความเรียบร้อย การซ่อมแซมอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา