รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุม "คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา" ครั้งที่ 4/2564

    2021-11-10 16:05:26
    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ดร.อับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม "คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา" ครั้งที่ 4/2564 โดยคณะกรรมการกองทุนฯ ได้ร่วมพิจารณาร่างแผนดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2565 และพิจารณาร่างแผนไตรมาสการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา