กองสาธารณสุข มอบหมายให้ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจังหวัดอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE

    2021-11-11 09:20:09
    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยกองสาธารณสุข มอบหมายให้ นางศมนฬธรรศ แสงแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจังหวัดอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE รอบเก็บคะแนนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมี นายปัญญา จันทร์ละออ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายวงศกร นุ่นชูคันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกอำเภอร่วมประเมินผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมพิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา