อบจ.สงขลา ส่งมอบเรือท้องแบนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย

    2021-11-15 10:38:58
    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส่งมอบเรือท้องแบน จำนวน 4 ลำ เพื่อนำไปเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านอุทกภัย วาตภัย ให้กับ... เทศบาลตำบลบ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมี นายกระจายศักดิ์ ศรีสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อตรุ เป็นผู้รับมอบเรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมี นายไพโรจน์ ยอดแก้ว ปลัดอำเภอสทิงพระ เป็นผู้รับมอบเรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ