นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุมคณะกรรมการการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดทำ และพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 ถึง 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2564 "

    2021-11-16 09:47:17
    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุมคณะกรรมการการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดทำ และพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 ถึง 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2564 " ซึ่งในที่ประชุม มีการ อภิปรายแสดงความคิดเห็นจากผู้บริหารของ อบจ.สงขลา / สมาชิกสภา อบจ.สงขลา / คณะกรรมการการศึกษาของ อบจ.สงขลา / ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา เกี่ยวกับความคาดหวัง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลาและโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.สงขลา ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา