นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุม การเตรียมการจัดการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาเดิน - วิ่ง สงขลามาราธอน 2021 (Songkhla Marathon 2021)

    2021-11-16 09:49:14
    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม การเตรียมการจัดการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาเดิน - วิ่ง สงขลามาราธอน 2021 (Songkhla Marathon 2021) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณหาดชลาทัศน์ (ลานเก้าอี้ดำ) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา รณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ และสนับสนุนกิจกรรมเมืองกีฬา (Songkhla Sport City) #รวมพลังร่วมสร้างสุข ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา