จังหวัดสงขลา และอบจ.สงขลา ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโครงการ "ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม และพันธุ์ปลาน้ำจืด ในลุ่มน้ำคลองภูมี "

    2021-11-17 09:40:42
    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ คลองปากบางภูมี คำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโครงการ "ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม และพันธุ์ปลาน้ำจืด ในลุ่มน้ำคลองภูมี " *จำนวน 1,200,000 ตัว* เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์ สร้างความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สร้างความมั่นคงด้านอาหาร อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพด้านการประมง สร้างรายได้ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองภูมี นางสาวสุภาพร กำเนิดผล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร อบจ.สงขลา ร่วมในพิธี #สายน้ำแห่งชีวิต #เรารักษ์คลองภูมี #รวมพลังร่วมสร้างสุข