รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน เขตพัฒนาที่ 1

    2021-11-17 14:27:25
    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน เขตพัฒนาที่ 1 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา