รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษารูปแบบการให้สัมปทานกิจการแพขนานยนต์แก่เอกชน

    2021-11-17 15:42:08
    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษารูปแบบการให้สัมปทานกิจการแพขนานยนต์แก่เอกชน โดยมีนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา