นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

    2021-11-19 09:26:40
    วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพิทักษ์ พฤกษานุศักดิ์ ส.อบจ.เขต 3 อ.สะเดา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์คมนาคมขนส่ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา