นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมในการจัดกิจกรรมโครงการปั่นเพื่อน้อง (นศท.) จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2

    2018-07-11 10:45:29
    10 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และศูนย์ฝึกนักวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 (ศฝ.นศท.มทบ.42) ในการจัดกิจกรรมโครงการปั่นเพื่อน้อง (นศท.) จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ณ ห้องวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา โดยเป็นการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้า ของโครงการปั่นเพื่อน้อง (นักศึกษาวิชาทหาร) ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางปั่นเพื่อน้อง การดูแลความสะดวกของเส้นทาง การรักษาความปลอดภัย ในเรื่องของถ้วยรางวัล ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 ชิงถ้วยรางวัล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และถ้วยรางวัลจากแม่ทัพภาคที่ 4 จำนวน 10 รางวัล